Zaostřeno na slunce


<< předchozí | článek | další >>

výprava - 28. únor 2004 - Hradec Králové | autor: Šéďa


28. února 2004 se Průzkumníci vydali na výpravu do Hradce Králové. Jak už to bývá, když se jede někam do města, zájem byl velký, takže výprava čítala celkem 41 členů, které neodradila ani cena 120 Kč.

A co bylo zajímavého k vidění v Hradci Králové? Tak především to byla místní hvězdárna s planetáriem. Počasí bylo nakonec milosrdné a na obloze se objevilo i sluníčko, takže bylo možné jej pozorovat dalekohledem. Každý měl možnost se na vlastní oči přesvědčit, že na Slunci jsou skvrny.

V přednáškovém sále se dozvěděli něco o pohybu vesmírných těles a o tom, že prakticky nelze daleko dopředu předpovědět srážku Země s cizím tělesem. Zajímavostí zdejší hvězdárny je planetárium, které je velice malé - jen dvě řady křesel v kruhu - a právě z důvodu své netypické velikosti je vybavené dnes již poměrně historickou nicméně stále plně funkční technikou. Průzkumníci si tak osvěžili svoje znalosti o noční obloze, které se jim v létě na táboře budou hodit.

Největší úspěch pak samozřejmě sklidil závěrečný bod programu, a to krátký kreslený jugoslávský (dnes vlastně chorvatský) film Kráva na Měsíci.

Druhým bodem programu byla návštěva mořského akvária, kde si mohli prohlédnout různé mořské ryby. Zajímavostí byl především skleněný tunel, který vede skrz akvárium a díky kterému máte pocit, jako byste se procházeli po mořském dně. Jednou týdně se do akvária noří potápěč a krmí ryby. Z pochopitelných důvodů se v akváriu nacházejí jen býložravé ryby. Masožravé pirani jsou umístěny ve zvláštním klasickém akváriu.

“Ty by nám to tady vybílily všechno i s potápěčem,” říká průvodce.

Spokojení Průzkumníci pak zakončili výpravu ještě návštěvou zdejší cukrárny.