4. Rena 2


Celotáborová hra v roce 1978 přímo navazovala na Renu z roku 1972. Často se však stává, že dvojka zůstává dvojkou a bylo to tak i v tomto případě. Hra nebyla špatná, ale nebyla zase tak vyjímečná.
Při úklidu na začátku tábora našel Šéďa při zametání střechy kuchyně jakýsi podivný podlouhlý trojkřídlý předmět z bílé až bezbarvé hmoty. Na doporučení vedoucích jej tam nechal. Večer se pak odtud ozval hlas, který za doprovodu různých mimozemských zvuků oznámil, že onen předmět byl zde zanechán sondou Rena a zprostředkovává spojení s mimozemšťany a že kontrolní testy táborníků budou pokračovat. Hlas se během tábora ozval celkem asi čtyřikrát. Na druhé vysílání byl již pan Macek připraven a vytasil se s kazetovým magnetofonem a mikrofonem, aby vysílání nahrál. Což se mu podařilo, takže si hlášení táborníci přehráli ještě jednou.

Když se však měl hlas ozvat znovu, byli zrovna Mackovi mimo tábor, a tak magnetofon k nahrávání připravoval Láďa Novák. Nepodařilo se mu však najít mikrofon, a tak sebevědomě prohlásil, že tento magnetofon má mikrofon vestavěný, a odnesl jej na střechu kuchyně. Udělal by asi lépe, kdyby se o mikrofonu vůbec nezmínil, protože by si toho asi málokdo všiml. Takhle to ovšem praštilo do uší například Šéďu a Fanase, kteří stejný magnetofon měli doma, a tak věděli s jistotou, že tento magnetofon vestavěný mikrofon nemá. A jiným všímavým jedincům vrtalo hlavou, proč předtím použil pan Macek samostatný mikrofon a teď najednou není potřeba.

Vám už je určitě od začátku jasné, že onen hlas byl nahrán na magnetofonu, který při prvním vysílání byl na střechu kuchyně tajně položen a při dalším vysílání tam byl pokládán již zcela veřejně. Záznam byl natočen v kolínském divadle díky panu Hruškovi, otci jednoho člena oddílu, který zde pracoval jako zvukař.
Ono "odhalení" samozřejmě neznamenalo konec hry. Kluci to neřekli veřejně, i když úplně pro sebe si to taky nenechali. Důsledkem však bylo, že silně poklesl počet "věřících".

Nástup do akce

Táborníci prověření expedicí Rena 2