17. Ztroskotání kosmické lodi


Planeta Riegel 2 v soustavě Riegel Kentaurus byla schválená Vesmírným kolonizačním výborem jako vhodná pro lidské osídlení. Planetu je nutno prozkoumat a zajistit pro kolonizaci. Přistání průzkumné expedice na této planetě se však nezdařilo. Na navigačním počítači hvězdoletu Prométheus došlo k závadě, v jejímž důsledku hvězdolet vystoupil předčasně z hyperprostoru přímo do meteorického roje. Ten způsobí odchylku v navigaci a několik závad, které se sice podaří opravit, ale nakonec dochází k neřízenému pádu k neznámé planetě. Hvězdolet je opuštěn v přistávacím modulu. Podpůrné technické vybavení expedice je nouzovým způsobem odpáleno z kosmické lodi a neví se, kde se právě nalézá. Z průzkumníků jsou rázem trosečníci bojující o přežití.

Roku 1997 řídil celotáborovou hru Ještěr. Inspiroval se celotáborovou hrou o ztroskotání kosmické lodi Kondor, ale soustředil se více na otázky přežití. Trosečníci si museli co nejdříve zajistit bydlení, potravu, oheň, nástroje, přitom ale také nezanedbat vědecké výzkumy neznámé planety, na které ztroskotali. Jednotlivé etapy byly odměňovány kousky disku, s jehož pomocí budou moci aktivovat sondu k vyslání signálu SOS.

Poprvé po mnoha letech byl organizován hromadný odjezd z Kolína. Jednak aby se navodila atmosféra společného letu na kosmické lodi a jednak také proto, že rodiče v minulých letech při zabydlování svých ratolestí ve stanech napáchali spíš více škody než užitku při vytváření všelijakých poliček a zajišťování nerozbitnosti stanu. V některých podsadách bylo nalezeno tolik hřebíků, že by se málem mohly chovat jako hromosvod.

Děti si s sebou vezly malá cestovní zavazadla. Kufry a ostatní velké věci vezl Čert avií a spolu s vedoucími, kteří již hlídali tábořiště, roznáší zavazadla po lese, aby navodili situaci po ztroskotání. Na táborníky čeká po příjezdu velké překvapení. Kromě toho, že si musí najít své kufry, zjišťují, že tábor nestojí a že si jej musí postavit sami! Tak začíná boj o přežití, který mnozí poprvé zažívají na vlastní kůži. Ono to zase nebylo tak tragické. Většina podsad je montovaných, takže to šlo celkem snadno a rychle.

Specialitou tábora byla stavba kovářské výhně a pokus o výrobu železného nářadí. Kovářská výheň byla opravdu funkční, jen dosažená teplota nestačila ke skutečnému kutí železa. Nicméně pro mnohé to byl zážitek, protože s kovářskou výhní se běžně nesetkáme.

Kovářská výheň v akci