Historie klubu


Výroční zpráva 2006

Výroční zpráva 2011

Historie v číslech

Klubovny


Kronika klubu

Historické kroniky

Současná kronika


Pokřiky družin

Nouzovský žurnál

Velké klubové akce

Kontakty

Schůzky družin


T. K. Průzkumník

T. K. Průzkumník Kolín
založen 1971

znak klubu

Kapitola výroční zpráva obsahuje text, který byl vydán k 35. výročí založení Průzkumníku v roce 2006.

Kapitola Historie v číslech přínáší chronologiký přehled důležitých událostí.

Aktuální dění v klubu sledujte především prostřednictvím reportáží klubového časopisu Nouzovský žurnál či v nečerstvější rubrice Zajímavosti, drby, klepy.

Asi nejpoutavějším místem bude jistě fotogalerie, ve které naleznete velké množství fotografií z klubových akcí nejen z poslední doby. Vyjímkou nejsou ani fotografie z roku 1974.

Současné vedení klubu a všichni jeho členové by rádi na tomto místě poděkovalo všem těm, kteří se zasloužili o slávu T. K. Průzkumník.

Jsme rádi, že díky existenci Průzkumníku můžeme prožívat stále nová a nová dobrodružství.