Historie klubu


Výroční zpráva 2006

Výroční zpráva 2011

Historie v číslech

Klubovny


Kronika klubu

Historické kroniky

Současná kronika


Pokřiky družin

Nouzovský žurnál

Velké klubové akce

Kontakty

Schůzky družin


T. K. Průzkumník

Stručně a jasně

nahoru

V roce 1969 založil pan Miloslav Mokrý technický kroužek, který měl okolo 12 členů. V dubnu 1971 přechází kroužek pod hlavičku Pionýrské organizace a jako pionýrský oddíl dostává jméno Průzkumník. Oddíl se rozrostl na 40 členů a s příchodem Květy Mackové (převzala vedení oddílu v roce 1976) rozšířil své aktivity o brannost, turistiku a přírodu obecně. Průzkumník tvořily čtyři samostatné družiny vedené sedmi instruktory, které si oddíl vychoval.

V roce 1978 předala Květa Macková vedení Ladislavu Novákovi. Oddíl měl okolo 50 členů a plně tábornické zaměření. O Vánocích 1982 přišel oddíl o svou klubovnu na Císařovsi, následoval zákaz užívání tábořiště v Hryzelích, navíc ze zdravotních důvodů odešel vedoucí Láďa Novák. Šéfování se ujal František Kopka a díky aktivitě celého vedení se podařilo vše vyřešit. V této době se oddíl pravidelně účastnil soutěže Pionýrská stezka a pořádal Zimní bály na Zámecké.

V roce 1990 přešel Průzkumník pod Českou tábornickou unii, kde se s Marianem Jankulíkem včele zařadil mezi nejaktivnější kluby.

V současnosti se na činnosti oddílu podílí zhruba 70 dětí a 20 vedoucích, kteří jsou rozděleni do 4 družin scházejících se jednou týdně. O víkendech se konají oddílové výpravy a školní rok je zakončen třítýdenním táborem. Každoročně navíc Průzkumník pořádá tři akce pro veřejnost – Vlajkovou hru, Nouzovskou 300 a Uzlařskou regatu.

Hlavním cílem klubu je vytvořit pro děti prostředí, ve kterém se budou cítit vítány a najdou si kamarády na zbytek života. Příkladem takového přátelství je třeba spolek Starých pánů – vysloužilých členů oddílu, kteří se i po pár desítkách let od ukončení jejich aktivní činnosti ve vedení klubu pravidelně schází a podnikají společné akce.

Hlavní vedoucí oddílu

nahoru

1971

-

1976

Miloslav Mokrý

1976

-

1978

Květa Macková

1978

-

1983

Ladislav Novák

1983

-

1984

František „Fanas“ Kopka

1984

-

1986

Aleš „Máček“ Koláčný

1986

-

1989

Pavel „Kosa“ Mráz

1989

-

1991

Ladislav „Starosta“ Vacek

1991

-

1994

Ladislav „Čert“ Vinklát

1994

-

1994

Pavel „Pitras“ Švorm

1994

-

1996

Ondřej „Slon“ Chobot

1996

-

1997

Šárka (Holubová) Bukačová

1997

-

1998

Pavel „Buggy“ Houdek

1998

-

2001

Pavel „Blondhak“ Douša

2002

-

2005

Tomáš „Tom“ Gotvald

2006

-

2007

Aleš „Aleš“ Darebný

2007

-

2011

Zuzana „Dudu“ Holcmanová

2011

-

2012

Katka „Katka“ (Slavíčková) Zoubková

2012

-

2016

Vratislava „Áťa“ (Darebná) Langšádlová

2016

-

2022

Veronika „Werča“ Vinklátová

2022

Šimon „Duch“ Hradecký

Tábory a celotáborové hry

nahoru

tábořiště Hryzely

1971

Zelená příšera

1972

Kosmická sonda RENA

1973

Festivalový květ

1974

?

1975

?

1976

Archeologické nálezy mimozemšťanů

1977

Trosečník Jean Culomb

1978

Kosmická sonda RENA 2

1979

Odbornosti

1980

Mimozemšťané přicházejí

1981

Tajemství hory Taraque

1982

Šedý vlk

tábořiště Malotice

1983

Ještě jednou mimozemšťané

tábořiště Nouzov

1984

Zálesák

1985

Alvarez

1986

Kondor

1987

Honáci z Texasu

1988

Tajemství hory Taraque

1989

Po stopách J. Koudelky

1990

Nouzovské království

1991

Ve znamení pantera

1992

Plavba do Nového světa

1993

Alvarez

1994

Pán prstenu

1995

Cesta do ráje

1996

Cesta za Rudým duchem

1997

Ztroskotání kosmické lodi

1998

Dodge City

1999

Olympijské hry Mudo-Gashi

2000

Nipponkoku

2001

Ceta kolem světa – C. K. Lomoz

2002

Harry Potter

2003

Řecko

2004

Hoši od Bobří řeky

2005

Rok na vsi

2006

Space Center Nouzov

2007

Ostrov Levantum

2008

Nouzovské království

2009

Život na Nilu

2010

V pevnosti Az-Nag

2011

Pod rouchem Epony

2012

Po stopách Drákuly

2013

Chicago 1925

2014

Vzhůru ke hvězdám

2015

Doba temna

2016

Whitefall 1869

2017

Astreo

2018

Černou mlhou

2019

Škola čar a kouzel v Bradavicích

2020

Na stezce

2021

První republika

2022

Bezpečnostní informační služba

Hlavní vedoucí táborů

nahoru

1971

-

1974

Miroslav Mokrý (4)

1975

-

1976

Květa Macková (2)

1977

-

1982

Ladislav Novák (6)

1983

-

1983

František „Fanas“ Kopka (1)

1984

-

1984

Petr „Bréca“ Březina (1)

1985

-

1991

Martin „Márty“ Pipek (7)

1992

-

1997

Ladislav „Čert“ Vinklát (6)

1998

-

2006

Ondřej „Slon“ Chobot (9)

2007

-

2007

Aleš Darebný (1)

2008

-

2012

Kateřina (Slavíčková) Zoubková (5)

2013

-

2016

Tomáš „Ted“ Darebný (4)

2017

-

2019

Štěpán Chwistek (3)

2020

-

2022

Tereza „Rony“ Bukačová (3)

Naše klubovny

nahoru

1971

-

1973

půdní prostory domku dnešního Penzionu pod věží

1973

-

1982

domek pana Rajského na Císařovsi

1982

-

1983

provizorně Dům dětí a mládeže u plaveckého stadionu

1983

-

1986

stavební buňky ve Sluneční ulici

1986

-

1989

místnosti v domě Na Petříně

1989

-

1997

stavební buňky ve Sluneční ulici

1997

 

 

Fügnerova ulice, č.p. 366, Kolín 2
místnosti v přízemí budovy