40. výročí T. K. Průzkumník


<< předchozí | zápis | další >>

11. červen 2011 - tábořistě u mlýna Nouzov | autor: Jencek


Pozvánka v Kolínském Presu:

Průzkumník slaví čtyřicet let

Kolínský tábornický klub Průzkumník zaměřený na celoroční i prázdninovou činnost s dětmi letos slaví čtyřicáté výročí. V sobotu 11. června se bývalí i současní členové sejdou na nouzovském tábořišti u Církvice u Kolína, kde si zavzpomínají na společně strávená léta.

Z historie klubu
Zajímavostí je, že předchůdcem dnešního Průzkumníku byl technický kroužek, založený roku 1969 Miloslavem Mokrým. Roku 1971 přešel pod hlavičku pionýrské organizace a 12. června byl pojmenován Průzkumník. Až s příchodem paní Květy Mackové se oddíl začal orientovat na poznávání přírody a turistiku, což jsou hlavní pilíře klubové činnosti do dnešních dnů.

Počátkem osmdesátých prošel klub krizí, když roku 1982 přišel o svou po léta budovanou klubovnu v Císařovsi a následoval zákaz užívání tábořiště v Hryzelích. V té době měl okolo 65 členů. Problémy se však díky Františku Kopkovi, který tehdy přebral vedení, a partě nadšených instruktorů vyřešily, a oddíl tak mohl ve své činnosti pokračovat. Novou klubovnou se stala obytná buňka u kolínského židovského hřbitova a roku 1984 našly i letní tábory nové zázemí: louku blízko Církvice u Kolína, kde se konají dodnes.

Po listopadu 1989 přešel Průzkumník pod hlavičku České tábornické unie, která po revoluci obnovila svou činnost. Dalším zlomovým bodem bylo získání nové klubovny: roku 1996 dostal Půzkumník společně s dalšími třemi kluby do užívání dům ve Fügnerově ulici, kde se jeho členové schází i v současnosti.

Co dělá Průzkumník dnes?
V současné době je oddíl tvořen šesti družinami, do kterých jsou děti rozděleny dle věku a které se týdně schází v rámci družinových schůzek. Jejich program bývá různorodý, avšak hlavní náplní jsou hry a zároveň vzdělávání mladých táborníků v oblastech týkajících se přírody, táboření, vázání uzlů, orientace a podobně.

Mimo schůzky se děti i vedoucí každé dva týdny vydávají do přírody či různě vzdálených měst na výpravy, kde poznávají památky, prozkoumávají lesy, jeskyně, hory, hrají hry či prostě jen chodí a povídají si.

Vyvrcholením celoroční činnosti je třítýdenní tábor, pořádaný vždy na začátku července. Nutno podotknout, že vedoucí zajišťují veškeré zázemí bez nároku na honorář, proto je tábor zajímavý i tím, že se na něm děti nejen baví a vzdělávají, ale i pracují a samy se tak podílejí na jeho chodu: řežou dřevo do kuchyně, připravují oheň nebo například v noci hlídají.

Každý tábor se nese v duchu nějaké celotáborové hry. Nejen že se děti pravidelně utkávají v kláních motivovaných daným tématem, nýbrž také nosí příslušné kroje či se vžívají do vybraných rolí. V dřívějších dobách, kdy se oddíl ještě zaměřoval na elektrotechniku, využívaly hry i těchto prvků. Legendární se stala meziplanetární stanice RENA, jejíž vysílání se táborníkům podařilo zachytit. Postupem času se hry začaly inspirovat spíše v indiánské a zálesácké tematice, v historii či pohádkách. Z nedávných „celotáborovek“ stojí za zmínku Cesta do Rudých hor, Japonsko, Harry Potter, Řecko, Hoši od Bobří řeky či inovativní Space center Nouzov.

Přidruženou skupinou Průzkumníku jsou Staří pánové. Nazývají se tak starší a zkušení členové, kteří významnou měrou pomáhají při zajišťování klubové činnosti. Budují zázemí na tábořišti, nejčerstvější stavbou je nově zrekonstruovaný srub, přispívají i finančně.

Průzkumník není uzavřeným klubem: pořádá akce, kterých se účastní i jiné oddíly, jako je například úspěšná soutěž Nouzovská třístovka, Uzlařská regata či adrenalinový memoriál Jakuba „Kubíčka“ Dvořáka nazvaný Vlajková hra. Za zmínku stojí i organizace oblastního kola hudební soutěže Porta.

Průzkumník se nevyhýbá ani novým médiím. O internetové stránky na www.pruzkumnik.cz se již dlouhá léta stará jejich tvůrce Ondřej Chobot. V poslední době se klub prezentuje i na Facebooku.

Jan Darebný


Aktualizace (nevyšlo v novinách):

Oslava čtyřicátého výročí Průzkumníku se konala 11. června na tábořišti v Nouzově. Akci předcházely dlouhé přípravy, které spočívaly mimo jiné v posílání pozvánek bývalým členům. A vyplatilo se, sešel se nás skutečně hojný počet. Těžko říci, zda bylo někdy na Nouzově pohromadě více lidí různých generací.

Program byl jednoduchý: potkat se se starými známými, pozdravit se a popovídat si s nimi. Přijel i profesionální catering, který zajišťoval v průběhu celého dne i noci občerstvení, a to jak tekuté, tak grilované.

V průběhu dne si mohli zájemci zaběhnout výroční azimutový závod. Své síly změřili jak staří pardálové, tak současní členové klubu, kteří „azimuťák“ pořádají každý letní tábor. Jde o orientační závod, ve kterém závodník pomocí buzoly zaměřuje cedule umístěné v okolí tábořiště, na kterých je vždy uveden azimut ve stupních a vzdálenost k další ceduli v krocích. Tímto způsobem je nutno oběhnout všechny a opisovat z nich písmena či znaky, to vše na čas.

Večer vzplál slavnostní oheň a kytaristé zahráli Zelené pláně, které jsou hymnou našeho klubu. O proslov se postarali Jan Hora, vedoucí 1. skautského střediska v Kolíně a kolínský městský zastupitel a Zuzka Holcmanová, hlavní vedoucí Průzkumníku.

Noc plynula na vlnách klasických táborových písní, které si někteří s chutí zazpívali, jiní strávili nejvíce času v části s občerstvením, jak bylo komu po chuti. Škoda jen, že uběhla tak rychle.